Chỉ số giá xây dựng năm #2023 mới nhất

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình, dự toán xây dựng theo thời gian. Dưới đây là chỉ số giá xây dựng mới nhất năm 2023 mà GiaGocChuDauTu.com chia sẻ, mời các bạn xem qua.

Chỉ số giá xây dựng

 

Xem thêm thông tin:

Cơ sở pháp lý

Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 8 năm 2019;

Chỉ số giá xây dựng mới nhất năm 2023

Chỉ số giá xây dựng được chuẩn mực chính xác tại Điều 18 Nghị định 68/2019/NĐ-CP, như sau:

– Chỉ số giá xây dựng sẽ là chỉ tiêu để phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian, đây cũng là cơ sở để xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

– Chỉ số giá xây dựng gồm có chỉ số giá xây dựng theo từng loại công trình cụ thể, theo cơ cấu chi phí, nhân tố chi phí và chỉ số giá của một số chất liệu chủ yếu.

– Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng và sự thỏa thuận thống nhất chỉ số giá xây dựng công trình được thực hiện theo chuẩn mực của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan chuyên môn về xây dựng căn cứ vào biện pháp xác định chỉ số giá xây dựng theo chuẩn mực của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để UBND tỉnh công bố theo định kỳ tháng, quý, năm, đồng thời gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

– Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng và sự thỏa thuận thống nhất chỉ số giá xây dựng công trình được thực hiện theo chuẩn mực của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. UBND cấp tỉnh giao cơ quan chuyên môn về xây dựng căn cứ vào biện pháp xác định chỉ số giá xây dựng theo chuẩn mực của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh (bao gồm đủ các chỉ số theo loại công trình, theo cơ cấu chi phí và nhân tố chi phí như chuẩn mực tại khoản 2 Điều này) làm cơ sở để UBND tỉnh công bố theo định kỳ tháng, quý, năm, đồng thời gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

– “Đối với các công trình chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hoặc UBND cấp tỉnh ban hành thì chủ đầu tư căn cứ biện pháp xác định chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng giải thích để tổ chức xác định các chỉ số giá xây dựng và chọn lọc việc áp dụng cho công trình sau khi thỏa thuận với Bộ Xây dựng đối với công trình xây dựng trên địa bàn 02 tỉnh trở lên, hoặc với UBND cấp tỉnh đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

– Chủ đầu tư được thuê tổ chức giải thích quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo chuẩn mực tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để tính toán chỉ số giá xây dựng tại khoản 4 Điều này làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

– Kinh phí cho việc thu thập số liệu, tính toán và ban hành các chỉ số giá xây dựng quốc gia, liên vùng và địa phương được bố trí từ nguồn ngân sách hàng năm.”

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Chỉ số giá xây dựng mới nhất năm 2020. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải thích nhanh chóng, cập nhật những chuẩn mực mới theo chuẩn mực pháp luật hiện hành.

5/5 - (42 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339