Quy định tách thửa đất trồng cây lâu năm như thế nào ?

Đất trồng cây lâu năm có được tách thửa hay không? Thủ tục tách thửa được pháp luật quy định như thế nào? Diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất trồng cây lâu năm là bao nhiêu? Trình tự thực hiện ra sao? Bài viết sau, Giagocchudautu.com sẽ giải thích cho bạn những vướng mắc về quy định tách thửa đất trồng cây lâu năm hy vọng sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích cho khách hàng.

Quy định tách thửa đất trồng cây lâu năm

Đất trồng cây lâu năm là gì?

Theo khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013, đất trồng cây lâu năm hay đất thổ canh là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp. Là diện tích đất chuyên trồng những loại cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu và những loại cây lâu năm khác (kể cả trường hợp trồng hỗn hợp nhiều loại cây lâu năm khác nhau hoặc có xen lẫn cây lâu năm và cây hàng năm) được trồng cả trong và ngoài khu dân cư, có thời gian sinh trưởng trên một năm mới được thu hoạch sản phẩm. Trong số đó đất vườn ươm cây giống cũng rất được xem như là đất nông nghiệp lâu năm.

Điều kiện tách thửa đất nông nghiệp

Căn cứ theo Khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định về diện tích tối thiểu của thửa đất được tách: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho thích hợp đối với điều kiện cụ thể của từng địa phương”.

Điều này có nghĩa là, ở mỗi địa phương sẽ sở hữu được quy định khác nhau về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất. Ủy ban nhân dân từng địa phương sẽ dựa trên điều kiện quỹ đất, phát triển kinh tế và quy hoạch xây dựng, sử dụng đất tại từng địa phương để đưa ra quy định hạn mức đất giao và mặc tích tối thiểu tách thửa.

Diện tích tối thiểu tách thửa đất trồng cây lâu năm

Bên cạnh đó, căn cứ theo Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013 quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu.

“1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề đề tạo thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.”

Theo quy định trên, đất trồng cây lâu năm khi tách thửa có diện tích nhỏ hơn so với quy định thì vẫn được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ khi có đủ các điều kiện về:

  • Thửa đất trồng cây lâu năm đang sử dụng được hình thành trước ngày có văn bản quy định về diện tích đất tối thiểu do Ủy ban nhân dân cấp của thuộc địa phương đó ra mắt và có hiệu lực thi hành.
  • Thửa đất đó có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Trường hợp thửa đất muốn tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu thì người xin tách thửa phải làm đơn xin tách thửa đồng thời với việc xin được hợp thửa đó với thửa đất khác liền kề nhằm tạo thành một thửa đất mới.

Trình tự thủ tục để tách thửa đất nông nghiệp

Hồ sơ tách thửa gồm những gì?

Khi có mong muốn được tách thửa đất thì người sở hữu phải tiến hành đầy đủ các thủ tục đã được quy định rõ tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu tách thửa. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ cần thiết được ghi rõ trong mẫu hiện hành gồm có:

  • Đơn xin tách thửa
  • Giấy chứng nhận QSDĐ (bản chính)
  • Văn bản chia tách thửa đất, văn bản chia tách quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chung của hộ gia đình hoặc của nhóm người sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Quy trình thực hiện thủ tục tách thửa

Bước 1: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu tách thửa tại văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai sau khoản thời gian nhận hồ sơ xin tách thửa sẽ sở hữu được trách nhiệm thực hiện các công việc:

  • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất.
  • Sau khi hoàn tất đo đạc địa chính và có kết quả sẽ tiến hành lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp. Hồ sơ bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tất cả những người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách thửa.
  • Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiến hành chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Tiếp đến, sẽ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tất cả những người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho tất cả những người sử dụng đất xin tách thửa.

Trong trường hợp mảnh đất đang rất được xin tách thửa do chuyển quyền sử dụng hoặc do giải quyết tranh chấp : đấu giá, khiếu nại, tố cáo… (thường gọi là chuyển quyền) thì văn phòng đăng ký đất đai phải làm các thủ tục: Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất nông nghiệp tiếp sau đó làm đầy đủ thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền.

Quy định tách thửa đất trồng cây lâu năm

Phí chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư

Phí chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang thổ cư ở mỗi khu vực, địa phương là hoàn toàn khác nhau. Bạn đọc rất có thể tra cứu và xem cho tiết trong một bài viết đầy đủ của tôi về phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư trong năm 2021 ở các khu vực: Giá chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư 2021

Thời gian giải quyết hồ sơ

Căn cứ theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận thì thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ không quá 15 ngày.

Trên đó là tất cả nội dung liên quan đến các quy định của pháp luật về thủ tục tách thửa đất trồng cây lâu năm. Bên Cạnh đó, sau khoản thời gian tách thửa để muốn chuyển sang đất ở thì cần thực hiện việc xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp theo Điều 57 Luật đất đai 2013.

5/5 - (134 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339