Doanh thu là gì? Doanh thu thuần là gì? Doanh thu ròng là gì?

Doanh thu là một nhân tố tất yếu cần có trong kinh doanh. Biến số của doanh thu tác động rất lớn đến một tổ chức, công ty hay doanh nghiệp. Đa phần bên trong chúng ta đều đã được nghe đến doanh thu, thế nhưng để phân biệt thì khá nhiều người nhưng vẫn có sự nhầm lẫn giữa doanh thu, doanh thu thuần và doanh thu ròng. Vậy doanh thu là gì?

Hôm nay, Giá Gốc Chủ Đầu Tư sẽ gỡ bỏ những thắc mắc trên, giúp bạn phân biệt được doanh thu với các loại hình lợi nhuận khác.

Doanh thu là gì?

Doanh thu là gì?

Theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14: “Doanh thu là tổng giá trị các ích lợi kinh tế doanh nghiệp chiếm được trong kỳ kế toán, dẫn đến từ các hoạt động kinh doanh, sản xuất bình thường của doanh nghiệp, góp phần làm phát triển vốn chủ sở hữu”.

Doanh thu của các doanh nghiệp bao gồm lợi nhuận chiếm được từ các việc cung cấp dịch vụ, bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính và lợi nhuận hoạt động nội bộ hay doanh thu bất thường. Trong đó:

Doanh thu từ cung cấp dịch vụ bán hàng

Là toàn bộ lợi nhuận sẽ chiếm được hoặc chiếm được từ các việc mua bán hàng hóa, bao gồm cả khoản thu chính và phụ thu (nếu có).

Doanh thu nội bộ

Là tiền chiếm được từ các việc bán sản phẩm, hàng hóa, tiêu thụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc một công ty hay tập đoàn.

Doanh thu hoạt động tài chính

  • Thu nhập từ cho thuê tài sản.
  • Tiền lãi: trả góp, đầu tư trái phiếu, lãi cho vay, lãi tiền gửi,…
  • Chênh lệch lãi do chuyển nhượng vốn, bán ngoại tệ.
  • Giao dịch chứng khoán.
  • Cho thuê hoặc chuyển nhượng lại cơ sở hạ tầng.

Doanh thu bất thường

Là khoản tiền từ các hoạt động không có không ngừng nghỉ như: bán vật tư hàng hóa dư thừa, dụng cụ đã phân bố hết, các khoản phải trả nhưng không cần trả, thanh lý tài sản,…

Cách tính doanh thu như sau:

Tổng doanh thu = Giá bán * (Số lượng hàng hóa bán được + Các khoản phụ thu khác)

Doanh thu là gì?

Xem thêm thông tin:

Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần là lợi nhuận thực của doanh nghiệp.

Đây là khoản tiền chiếm được sau khi trừ tất cả các khoản chi phí liên quan đến thuế như:

  • Thuế tiêu thụ đặc biệt
  • Thuế xuất khẩu
  • Chiết khấu thương mại
  • Giảm giá hàng bán

Lợi nhuận từ các việc bán hàng bị trả lại.

Doanh thu thuần giúp doanh nghiệp đánh giá hoạt động kinh doanh, tính được lợi nhuận trước thuế và sau thuế để xác định được lãi, lỗ.

Cách tính doanh thu thuần:

Doanh thu thuần = Doanh thu tổng của doanh nghiệp – (Chiết khấu hàng bán + Giảm giá hàng bán + Hàng bán bị trả lại + Thuế gián thu)

Doanh thu ròng là gì?

Doanh thu ròng là lợi nhuận chiếm được sau khi các nguồn liên quan tới thu nhập và chi phí liên quan đến hoạt động khác như thuế, thanh toán thay cho thuế, hoạt động bảo trì, trích lập khấu hao, hoạt động phi tiền mặt,…

Cách tính doanh thu ròng:

Doanh thu ròng = Tổng doanh thu – Tất cả các chi phí sản xuất, kinh doanh và thuế

Trên đây chính là toàn bộ những thông tin cần thiết giúp bạn phân biệt doanh thu, doanh thu thuần và doanh thu ròng cũng như cách tính các loại hình lợi nhuận  này.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, hãy tiếp diễn đồng hành cùng Miền Địa Ốc để có thêm thật nhiều thông tin hữu ích trong lĩnh vực tài chính.

5/5 - (53 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339