Đất quy hoạch có được mua bán không? Đền Bù ra sao ? #2023

Nhiều người có đất nằm trong diện quy hoạch đều băn khoăn chưa chắc chắn đất quy hoạch có được mua bán không? Lỡ mua đất quy hoạch rồi thì nhà nước thực hiện quy hoạch sẽ được đền bù ra sao? Hãy cùng Giagocchudautu.com tham khảo bài viết ngay bên dưới đây để tìm kiếm ra lời đáp cho thắc mắc trên nhé.

Đất thuộc diện quy hoạch là gì?

Đất quy hoạch là phần đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất ở từng địa phương, phân theo từng mục đích sử dụng và được chia thành từng kỳ trong 1 khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: đất quy hoạch xây dựng khu dân cư, đất để phát triển kinh tế – xã hội, đất để phục vụ giao thông, đất để bảo vệ quốc phòng an ninh,…

Đất quy hoạch có được mua bán không

Tìm hiểu thêm thông tin:

Đất quy hoạch có được mua bán không?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 về sự việc đất thuộc diện quy hoạch thì có được bán hay không. Đối với vấn đề đó sẽ được chia thành 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Không kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

Trong trường hợp này thì mặc dù đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền mở bán nhưng chưa tồn tại kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì bạn hoàn toàn được quyền mua bán, chuyển nhượng cũng như tặng cho, chuyển đổi, thừa kế, thế chấp…

Trường hợp 2: Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

Trường hợp người sở hữu, sử dụng đất trong khu vực đất đã kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì nhưng vẫn được thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng bị hạn chế một số quyền như: không được phép xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm… cho đến lúc có quyết định thu hồi đất của nhà nước hoặc chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch đã đề ra.

Trong trường hợp, người sử dụng đất có yêu cầu cải tạo hay sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Thời hạn thu hồi đất quy hoạch

Tại khoản 3 Điều 49, Luật Đất đai năm 2013 có quy định cụ thể như sau: Trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện thì phần diện tích đất đã được mở bán phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 3 năm chưa tồn tại quyết định thu hồi đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ phải phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đã được điều chỉnh. Sau đó hủy bỏ và phải mở bán việc điều chỉnh. Đồng thời, hủy bỏ việc thu hồi đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh và kiểm soát hoặc có điều chỉnh và kiểm soát hoặc hủy bỏ nhưng không mở bán việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất nhưng vẫn tiếp nối thực hiện các quyền của người sử dụng đất mà không bị hạn chế.

Đất quy hoạch có được mua bán không

Đất thuộc diện quy hoạch trong tương lai Nhà nước thu hồi thì có được đền bù không?

Theo quy định tại Điều 75, Luật Đất đai năm 2013 thì điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất quy định cụ thể như sau:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nhưng chưa phải là đất thuê và phải trả tiền thuê đất hàng năm, có:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ/hồng);
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất;
  • Hoặc đã có đầy đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận) theo quy định của Luật này mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật đất đai 2013.
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Luật này mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Người có đất nằm trong quy hoạch nếu thuộc 1 trong những trường hợp nêu trên thì sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật khi Nhà nước thu hồi đất.

Người sử dụng đất bị thu hồi đất sẽ được bồi thường như thế nào?

Theo quy định tại Điều 89 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất sẽ được Nhà nước bồi thường thiệt hại về nhà ở và công trình xây dựng trên đất khi bị thu hồi đất, cụ thể:

Đồng thời, tại Khoản 2 Điều 74, Luật Đất đai năm 2013 cũng có quy định rõ việc bồi thường của Nhà nước sẽ được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi. Trong trường hợp không có đất để bồi thường thì sẽ được Nhà nước bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm có quyết định thu hồi đất của loại đất thu hồi. Hộ gia đình, cá nhân được bồi thường theo công thức:

Tiền bồi thường = Diện tích đất bị thu hồi X Giá đất với loại đất bị thu hồi

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP, việc bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi được quy định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật Đất đai 2013 thì phần giá trị tài sản gắn liền với đất khi bị thu hồi thì được bồi thường theo công thức sau:

Tgt = G1 – G1/T x T1

Trong đó:

  • Tgt: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại;
  • G1: Giá trị xây mới nhà, công trình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;
  • T: Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại;
  • T1: Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng.

Kết luận

Trên đây chính là nội dung liên quan đến vấn đề đất quy hoạch có được mua bán không?. Hy vọng qua bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin thật sự hữu ích.

5/5 - (134 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339